Viac o spoločnosti

Firma Michal Tanáč TAP TRADE, K Štadiónu 2, Bánovce nad Bebravou, podniká v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a podniká od roku 1991. Firma bola založená Michalom Tanáčom, ktorý je jej jediný vlastník a podniká ako fyzická osoba.

Činnosť firmy je zameraná na výrobu oceľových konštrukcií, montáž polykarboonátových presklení, dodávku a montáž kopulových a požiarných svetlíkov, predaj tepeloizolačných materiálov, plastových odkvapových systémov a spojovacích prvkov.

Časť materiálov, s ktorými zabezpečujeme našu výrobnú a predajnú činnosť dovážame od dovozcov a v časti materiálov je to skupina polykarbonátov, plastové a odkvapové systémy, kopulové a požiarné svetlíky si tieto zabezpečujeme priamym dovozom zo zahraničia. V súčastnej dobe pripravujeme zastúpenie švédskej firmy Marmoroc na dodávky a montáž obkladových fasádnych systémov.

Firma za celé obdovie podnikania zrealizovala veľmi veľa rôznych prestrešení z polykarbonátov, opráv a montáže svetlíkov a presvetlovacích pásov na výrobných a iných priemyselných objektoch, rôznych oceľových konštrukcií a dodávke kopulových a požiarných svetlíkov. Okrem toho je naša činnosť zameraná na spoluprácu s firmou zaoberajúcou sa s plastovými prestrešeniami a spoločne vyrábame rôzne tvarovo zaujmavé oceľové konštrukcie a prestrešenia, ktoré sa v poslednom období začínaju dosť uplatňovať na stavebnom trhu.

V rámci tejto našej činnosti v prípade požiadávky vypracujeme a zabezpečíme technické riešenia, projektovú dokomentáciu, konštrukčné výkresy, technologické postupy, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Firma za obdobie existencie zrealizovala i tie najnáročnejšie akcie nielen na Slovesnku, ale aj v Českej republike a Rakúsku. Cieľom firmy je trvalo sa udržať v podnikateľskom prostredí, ako jedna z hlavných slovenských firiem zaoberajúca sa činnosťou v oblasti prestrešení z polykarbonátov, výroby oceľových konštrukcií pre plachtové prestrešenia a montáž kopulových a požiarných svetlíkov.

Firma vlastní certifikát a má zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001:2001. Mottom firmy je kvalita práce, spoľahlivosť, efektívnosť a spokojnosť zákazníka. Na spoluprácu a dobré obchodné vsťahy s Vami sa teší Michal Tanáč a zamestnanci firmy.